Lamelové clony

Lamelové clony z měkčeného PVC slouží jako ochrana proti průvanu, snižují tepelné ztráty v zimě, omezují úniky chladu z mrazicích boxů, zamezují vnikání prachu do objektů, mohou snížit hladinu hlučnosti, druhotně mohou sloužit jako další zdroj denního osvětlení.

Clony lze využívat dle konkrétní situace až do výšky 6 m. Důležité je vhodné nadimenzování clon dle tloušťky plastu a procenta překrytí jednotlivých pásů. Důvěřujte naší dlouholeté praxi.

Standartní

Vyrábí se z průhledných lamel 200/2, 300/3 a 400/4 mm (šířka / tloušťka materiálu). Použití pro rozmezí od -15°C až do +60°C s výjimkou mrazíren.

Mrazírenské

Vyrábí se nejčastěji z lamel 200/2 a 300/3 mm. Využívají se od +5°C do -45°C v mrazicích boxech. Je nevhodné instalovat tento typ plastu v místech s vyšší teplotou či trvalým slunečním zářením.

Barevné

a) Bronzové – do svařovacích boxů z plastu tmavého odstínu s UV filtrem, který zabraňuje pronikání ultrafialových paprsků

b) Deset odstínů – do svařovacích boxů z plastu tmavého odstínu s UV filtrem, který zabraňuje pronikání ultrafialových paprsků.

Mobilní

a) Shrnovací – plastové lamely lze shrnout pomocí táhla na bok – obdobně jako žaluzie v okně. Vhodnost tohoto systému je praxí ověřená do cca 3,5 m výšky otvoru.

b) Posuvné – posuvné clony se posouvají pomocí pojezdového kování v kolejnicích, a to v celé šíři nebo ve vymezených úsecích otvoru. Vhodné jsou do míst s převládajícími průchody osob a průjezdy ručních paletových vozíků.

 


Máte zájem?